Kävlinge kommun äger ett Leaderprojekt med namnet Växtkraft Häst Lundaland, vi har valt att kalla det för HorseHub. Projektets syfte är att skapa en utvecklingsplattform för hästnäringen i Lundaland för att stärka hästnäringen i området genom kompetensutveckling, ledarskap och nätverksarenor.

Primärt handlar det om att synliggöra och stärka företag och föreningar inom näringen och verka för en hållbar utveckling, hållbara affärsmodeller och ökad växtkraft och lönsamhet.

Är du verksam inom Lundaland med någon fot inne i hästnäringen är detta kostnadsfritt för dig att delta men du bidrar med din tid, kunskap och dina frågeställningar. Ta gärna kontakt med mig på martin@horsehub.eu eller Katarina på katarina@horsehub.eu om du vill veta mer.

Vi hörs! /Martin

Please follow and like us:
0
20